Praktijk voor Energetische Therapie | Zilverpark 140 5237HV 's-Hertogenbosch | 073-6446670 | KvK 17255558 | BTW-ID: NL001708262B21
Aangesloten bij VBAG, BvMT en RBCZ

Informatie

 
 
 
 
 
 
 

Tarieven

Betalingswijze van alle diensten is op rekening of contant. Betaling binnen 14 dagen na de behandeldatum.


Consulten Energetische Therapie / Natuurgeneeskunde


Consult

Bedrag

1 uur
€ 65,00
1,5 uur
€ 97,50
2 uur
€ 130,00


Wanneer een behandeling meer zorg vereist, kan in overleg extra tijd worden besteed. Per aanvullend kwartier wordt dan € 16,25 extra gerekend op het bedrag van de afgesproken behandelsessie.

Consulten Energetische Therapie en Natuurgeneeskunde zijn erkend door BvMT / VBAG / RBCZ en daardoor vrijgesteld van BTW. Behandelingen kunnen door deze erkenning (gedeeltelijk) worden vergoed door zorgverzekeraars. Informatie over de vergoedingen kun je opvragen bij je eigen zorgverzekering of via de website van de RBCZ. Meer informatie staat hieronder op deze webpagina.

 

Coaching consulten


Coaching op Jozien's wijze

 • Persoonlijk stappenplan afgestemd op jou, wat je nu nodig hebt.
 • Voor de sessie meting met de bio-tensor.
 • Speciaal op jouw afgestemde hulpvraag.
 • Behandeldoelen.
 • Coaching met onder meer op jouw afgestemde (zelfhulp) oefeningen en affirmaties.
  Na de sessie meting met de bio-tensor.
 • Evaluatie.
 • Voor deze sessie is ongeveer twee uur tijd nodig; € 150,-.


 

Trauma begeleiding op Jozien’s wijze

 • Persoonlijk stappenplan afgestemd op jou, wat je nu nodig hebt.
 • Voor de sessie meting met de bio-tensor.
 • Speciaal op jouw afgestemde hulpvraag.
 • Behandeldoelen.
 • Trauma begeleiding met onder meer IEMT en op jouw afgestemde (zelfhulp) oefeningen en affirmaties.
 • Ondersteuning voor het terug vinden van jezelf.
 • Ondersteuning voor het leven durven leven/ durven omarmen.
 • Na de sessie meting met de bio-tensor.
 • Evaluatie.
 • Voor volwassenen is ongeveer twee uur tijd nodig; € 170,-.
 • Voor kinderen is ongeveer een uur tijd nodig; € 85,-.

Trauma begeleiding is vrijgesteld van BTW en valt buiten de vergoeding van zorgverzekeraars. Wanneer een trauma proces meer zorg vereist, kan in overleg extra tijd worden besteed. Per aanvullend kwartier wordt dan € 21,25 extra gerekend op het basisbedrag van de traumasessie.

 

Innerlijke reis & spirituele ontwikkelingop Jozien’s wijze

 • Voor verder groeien in je ontwikkeling.
 • Op zielsniveau je innerlijke kracht (nog meer) leren ervaren.
 • Deze reis kan als beginneling en als je wat meer hierin gevorderd bent. Doordat ik me op je afstem, kunnen we doen wat voor jou op dat moment goed is.
 • Voor deze sessie is tweeënhalf tot drie uur tijd nodig; € 240,-.

Bovenstaand tarief voor spirituele ontwikkeling is vrijgesteld van BTW en valt buiten de vergoeding van zorgverzekeraars.

 

Bachbloesemremedies*

Flesje met Bachbloesemremedie*
€ 7,50

(Vrijgesteld van BTW)

*De tarieven voor flesje met Bachbloesemremedie en Coaching consult vallen buiten de vergoeding van zorgverzekeraars.

Algemene voorwaarden


 • Als de cliënt gebruik maakt van de diensten van de praktijk dan accepteert hij/zij automatisch de behandelovereenkomst en de algemenevoorwaarden.
 • De behandelovereenkomst maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden.
 • De cliënt ondergaat de behandeling op eigen risico en zal de therapeut niet aansprakelijk stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en /of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een behandeling.
 • De therapeut is niet aansprakelijk voor schade door eventuele annulering van het consult.
 • De therapeut kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor door de cliënt getrokken conclusies en ondernomen acties, na het volgen van de behandeling. De cliënt heeft hierbij zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.
 • De therapie is geen vervanging van de reguliere medische wetenschap. De therapie werkt preventief en aanvullend op de reguliere medische zorg. De therapeut zal bij ernstige klachten de cliënt altijd adviseren om een reguliere arts te raadplegen.


 

Downloads

Deze downloads zijn bedoeld als voorbeeld.

Het intakeformulier en de behandelovereenkomst ter voorbereiding van het eerste consult worden via beveiligde e-mail naar je toegestuurd. In verband met veiligheid mag je alleen documenten invullen en terugsturen die beveiligd zijn verstuurd.

Bij zorgverzekeringsinformatie staat uitgelegd hoe je gebruik kunt maken van de download van het coulanceverzoek.

Zorgverzekeringsinformatie

Met de opleiding volgens de PLATO-eisen voldoe ik aan de regelgeving voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraars. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden daarom een deel van de Energetische behandelingen die ik geef. Over het algemeen kan je bij je zorgverzekeraar één factuur per dag indienen. Het maximale bedrag is de dagvergoeding. De hoogte van de dagvergoeding is per verzekering verschillend, afhankelijk van het gekozen zorgpakket en de afspraken die in je eigen zorgpolis staan. Voor vragen over jouw vergoeding, kan je bij je zorgverzekeraar terecht.
Ga voor een overzicht van de verzekeraars die vergoeden naar de website van mijn beroepsvereniging: www.vbag.nl

https://vbag.nl/consument/zorgverzekeraars-en-vergoedingen/

Wanneer je behandeling niet vergoed wordt, kun je een coulanceverzoek indienen bij je zorgverzekeraar en vragen om toch in aanmerking te komen voor een vergoeding. Dit verzoek dien je zelf in. Om je op weg te helpen staat hier een voorbeeld van een coulanceverzoek. Dit kun je hier downloaden.

Soms vergoedt de werkgever (een deel van) de kosten. Informeer bij je zorgverzekeraar en/of werkgever naar de mogelijkheden.

Soms krijg ik de vraag of ik het bedrag van één behandeling kan splitsen en op twee facturen kan zetten met elk een verschillende datum. Dit is niet mogelijk omdat de dagvergoeding gekoppeld is aan de dag waarop de behandeling werkelijk is gegeven. Ik moet mij aan deze regel houden.


Kwaliteitsborging

Ik ben aangesloten bij BvMT (Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten), VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Deze organisaties zorgen voor mijn accreditatie, de toetsing op nascholing en het onpartijdig behandelen van klachten van patiënten in de gezondheidszorg. De benodigde AGB-codes voor de praktijk en de behandelaar worden afgedrukt op de factuur die je na het consult ontvangt.
Ik ben ingeschreven als ondernemer in het register van de Kamer van Koophandel Brabant onder het nummer KvK 17255558.


Klachten

Ben je niet tevreden over mijn zorgverlening, bespreek dit dan eerst met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiervoor ben ik via VBAG aangesloten volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg): klacht- en tuchtrecht via TCZ, klacht via Quasir en Geschillen via Stichting Zorggeschil.

Meer informatie over het indienen van klachten vind je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.

Link naar de pagina met de bijhorende documenten kan je hier vinden:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Privacyverklaring

De praktijkvoering van Praktijk voor Energetische Therapie voldoet aan de nieuwe Europese privacy wet die sinds mei 2018 van kracht is.

 • Ik heb als therapeut beroepsgeheim.
 • Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard in een afgesloten administratie systeem.
 • Deze website voldoet tevens aan de eisen op de wet op de privacy, omdat de internetsessie via een beveiligde verbinding verloopt. De beveiliging is herkenbaar aan https://www.pvet.nl en het slotje. Deze website gebruikt geen cookies en slaat geen persoonlijke informatie op over je bezoek.
 • Naleving van de wet op de privacy is onderdeel van de visitatie die de beroepsvereniging VBAG doet bij de aangesloten therapeuten.

 • Klik hier om de volledige privacyverklaring te downloaden

Beroepsverenigingen


VBAG:

BEROEPSVERENIGING EN PLATFORM VOOR INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG


Natuurlijke geneeswijzen, alternatieve geneeskunde, holistische geneeskunde, complementaire geneeskunde, het zijn verschillende benamingen voor geneesmethoden die zijn gebaseerd op een ‘natuurlijke’ aanpak van klachten, aandoeningen en ziekten.

Natuurgeneeswijzen waren er al in de oudheid. Wel is het zo dat de populariteit de laatste decennia enorm is toegenomen en dat er in die jaren veel mooie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Zo zijn er nieuwe therapieën, geavanceerde apparatuur en verfijnde middelen en remedies ontstaan. Met recht spreken we dan ook van een rijkdom aan geneeswijzen. De VBAG vertegenwoordigt deze, want het is een multidisciplinaire beroepsvereniging waar veel artsen en therapeuten bij zijn aangesloten. Multidisciplinair betekent: verschillende werkvormen.

https://vbag.nl/faq-consumenten/


BvMT:

Beroepsvereninging voor Malva Therapeuten

De Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT) is de landelijke vereniging voor gediplomeerde Malvatherapeuten en Aspirant-leden die op professionele wijze Malvatherapie toepassen en zich verbonden voelen door de daaraan ten grondslag liggende Malvafilosofie.

De bij de BvMT aangesloten Malvatherapeuten werken volgens een beroepscode en zijn gehouden aan de normen van het beroepsprofiel. De leden zijn werkzaam op het terrein van complementaire geneeswijzen. De Malvatherapeut, aangesloten bij de BvMT, werkt vanuit de missie en visie van de Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT).

De BvMT faciliteert een goede kwaliteit van de verleende zorg. De BvMT faciliteert de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) middels een eigen onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijke klachtencommissie.

www.bvmt.nl