Praktijk voor Energetische Therapie | Zilverpark 140 5237HV 's-Hertogenbosch | 073-6446670 | KvK 17255558 | BTW-ID: NL001708262B21
Aangesloten bij VBAG, BvMT en RBCZ

Informatie

 
 
 

Tarieven

Consult Energetische Therapie / Natuurgeneeskunde

Consult

Bedrag

1 uur
€ 65
1,5 uur
€ 95
2 uur
€ 125


Per extra kwartier € 20,- voor wanneer een proces meer zorg vereist, Extra tijd wordt in overleg bepaald.
Consulten Energetische Therapie en Natuurgeneeskunde zijn vrijgesteld van BTW.
Behandelingen kunnen gedeeltelijk worden vergoed door meerdere ziektekostenverzekeraars.
 

Consult Coaching*

Consult

Bedrag

1 uur
€ 65
1,5 uur
€ 95
2 uur
€ 125


Per extra kwartier € 20,- voor wanneer een proces meer zorg vereist, Extra tijd wordt in overleg bepaald.
Consult coaching is vrijgesteld van BTW.
Betalingswijze van de behandelingen is per consult op rekening of contant.
 

Bachbloesemremedies*

Flesje met Bachbloesemremedie*
€ 7,50

(Vrijgesteld van BTW)


*De tarieven voor flesje met Bachbloesemremedie en Coaching consult vallen buiten de vergoeding van zorgverzekeraars.

Downloads

Hier komen nog links naar documenten die je kunt downloaden.

Zorgverzekeringsinformatie

Met de opleiding volgens de PLATO-eisen voldoe ik aan de regelgeving voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraars. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden daarom een deel van de Energetische behandelingen die ik geef. Over het algemeen kan je bij je zorgverzekeraar één factuur per dag indienen. Het maximale bedrag is de dagvergoeding. De hoogte van de dagvergoeding is per verzekering verschillend, afhankelijk van het gekozen zorgpakket en de afspraken die in je eigen zorgpolis staan. Voor vragen over jouw vergoeding, kan je bij je zorgverzekeraar terecht.
Ga voor een overzicht van de verzekeraars die vergoeden naar de website van mijn beroepsvereniging: www.vbag.nl

https://vbag.nl/consument/zorgverzekeraars-en-vergoedingen/

Wanneer je behandeling niet vergoed wordt, kun je een coulanceverzoek indienen bij je zorgverzekeraar en vragen om toch in aanmerking te komen voor een vergoeding. Een voorbeeld van een coulanceverzoek kun je hier downloaden.

Soms vergoedt de werkgever (een deel van) de kosten. Informeer bij je zorgverzekeraar en/of werkgever naar de mogelijkheden.

Soms krijg ik de vraag of ik het bedrag van één behandeling kan splitsen en op twee facturen kan zetten met elk een verschillende datum. Dit is niet mogelijk omdat de dagvergoeding gekoppeld is aan de dag waarop de behandeling werkelijk is gegeven. Ik moet mij aan deze regel houden.


Kwaliteitsborging

Ik ben aangesloten bij BvMT (Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten), VBAG (beroepsvereniging natuurlijke geneeswijzen) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Deze organisaties zorgen voor mijn accreditatie, de toetsing op nascholing en het onpartijdig behandelen van klachten van patiënten in de gezondheidszorg. De benodigde AGB-codes voor de praktijk en de behandelaar worden afgedrukt op de factuur die je na het consult ontvangt.
Ik ben ingeschreven als ondernemer in het register van de Kamer van Koophandel Brabant onder het nummer KvK 17255558.


Klachten

Ben je niet tevreden over mijn zorgverlening, bespreek dit dan eerst met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiervoor ben ik via VBAG aangesloten volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg): klacht- en tuchtrecht via TCZ, klacht via Quasir en Geschillen via Stichting Zorggeschil.

Meer informatie over het indienen van klachten vind je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.

Link naar de pagina met de bijhorende documenten kan je hier vinden:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Privacyverklaring

De praktijkvoering van Praktijk voor Energetische Therapie voldoet aan de nieuwe Europese privacy wet die sinds mei 2018 van kracht is.

  • Ik heb als therapeut beroepsgeheim.
  • Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard in een afgesloten administratie systeem.
  • Deze website voldoet tevens aan de eisen op de wet op de privacy, omdat de internetsessie via een beveiligde verbinding verloopt. De beveiliging is herkenbaar aan https://www.pvet.nl en het slotje. Deze website gebruikt geen cookies en slaat geen persoonlijke informatie op over je bezoek.
  • Naleving van de wet op de privacy is onderdeel van de visitatie die de beroepsvereniging VBAG doet bij de aangesloten therapeuten.

  • Klik hier om de volledige privacyverklaring te downloaden

Beroepsverenigingen


VBAG:

BEROEPSVERENIGING EN PLATFORM VOOR INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG


Natuurlijke geneeswijzen, alternatieve geneeskunde, holistische geneeskunde, complementaire geneeskunde, het zijn verschillende benamingen voor geneesmethoden die zijn gebaseerd op een ‘natuurlijke’ aanpak van klachten, aandoeningen en ziekten.

Natuurgeneeswijzen waren er al in de oudheid. Wel is het zo dat de populariteit de laatste decennia enorm is toegenomen en dat er in die jaren veel mooie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Zo zijn er nieuwe therapieën, geavanceerde apparatuur en verfijnde middelen en remedies ontstaan. Met recht spreken we dan ook van een rijkdom aan geneeswijzen. De VBAG vertegenwoordigt deze, want het is een multidisciplinaire beroepsvereniging waar veel artsen en therapeuten bij zijn aangesloten. Multidisciplinair betekent: verschillende werkvormen.

https://vbag.nl/faq-consumenten/


BvMT:

Beroepsvereninging voor Malva Therapeuten

De Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT) is de landelijke vereniging voor gediplomeerde Malvatherapeuten en Aspirant-leden die op professionele wijze Malvatherapie toepassen en zich verbonden voelen door de daaraan ten grondslag liggende Malvafilosofie.

De bij de BvMT aangesloten Malvatherapeuten werken volgens een beroepscode en zijn gehouden aan de normen van het beroepsprofiel. De leden zijn werkzaam op het terrein van complementaire geneeswijzen. De Malvatherapeut, aangesloten bij de BvMT, werkt vanuit de missie en visie van de Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT).

De BvMT faciliteert een goede kwaliteit van de verleende zorg. De BvMT faciliteert de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) middels een eigen onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijke klachtencommissie.

www.bvmt.nl