Praktijk voor Energetische Therapie | Zilverpark 140 5237HV 's-Hertogenbosch | 073-6446670 | KvK 17255558 | BTW-ID: NL001708262B21
Aangesloten bij VBAG, BvMT en RBCZ

Informatie

 
 
Voor mijn consulten heb ik eigen methodes ontwikkeld, vandaar dat ik het op Jozien’s wijze noem.

Energetische therapie is de basis, van de behandelingen die bij Praktijk voor Energetische Therapie, worden gegeven. Afhankelijk van je zorgpakket, is er de mogelijkheid om voor vergoeding in aanmerking te komen bij je zorgverzekeraar.
Voor mij is het belangrijk dat zorg betaalbaar blijft, voor iedereen die van mijn diensten gebruik wil maken. Vandaar dat mijn aanbod van behandelingen bestaat uit een basis met aanvullende losse delen, zodat je kunt kiezen op basis van jouw persoonlijke behoefte en budget. De basis bestaat uit energetische therapie. Verder is er ruimte voor natuurgeneeskunde en verdiepend werken via andere methodes waarvoor ik ben opgeleid.

Energetische therapie
Energetische therapie geeft aandacht aan de meer verborgen processen in een lichaam, die zorgen voor evenwicht en balans in je energie. Onbalans in deze verborgen processen kan tot klachten leiden, die via reguliere zorg moeilijk te behandelen kunnen zijn. Een zekere basisbalans is nodig voor een goede gezondheid.

Energetische therapie, kan over de kleding heen of op de blote huid. De ruimte is aangenaam verwarmd. Je ligt op de behandeltafel afgedekt met handdoeken en kan kiezen voor een warme kruik bij je voeten, buik of onder de knieën. Spanning en emoties krijgen aandacht om los te laten en maken ruimte voor ontspanning, perspectief, veer- en draagkracht. Degene die aanraking belangrijk vindt, kan kiezen voor een energetische behandeling met verwarmde natuurlijke olie. De aanraking werkt voor sommigen net iets intenser. Bij het consult Energetische therapie, kan je gebruik maken van een basismeting over je energiebalans.


Extra’s naast Energetische therapie

Soms is de oorzaak van een klacht snel duidelijk, maar door onze complexe manier van leven zijn er meestal meerdere oorzaken die elkaar versterken. Het kan zijn dat er extra onderzoek nodig is, om de dieper liggende oorzaken te kunnen vinden en te kunnen herstellen. Hiervoor zijn losse onderzoeken gemaakt die je meer duidelijkheid geven over je persoonlijke behoefte op een bepaald gebied zoals:

 • Advies voor voeding en intolerantie
 • Advies voor supplementen
 • Advies voor herstel bevorderende middelen
 • Oogdiagnostiek met behandeladvies op drie aandachtspunten


De extra onderzoeken zijn losse methodes en adviezen die we in overleg kunnen inzetten naast de normale behandel activiteiten van een natuurgeneeskundig/energetisch consult. Samen bespreken we wat voor jou klopt, om datgene te onderzoeken wat onder de klacht kan liggen.
Samen bekijken we ondersteuning in je proces en leg ik je uit wat de mogelijkheden zijn. Op basis van je wilt, maken we een keuze. Aan de hand van de opleidingen, praktijkervaring en intuïtie heb ik verschillende methodieken ontwikkeld. Zo kan er op verschillende manieren methodisch gekeken worden naar je hulpvraag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarieven Consulten

Betalingswijze van alle diensten is op rekening of contant. Betaling binnen 14 dagen na de behandeldatum.


Consulten Energetische Therapie / Natuurgeneeskunde

Basistarief € 65,00 per uur

voor:

• Malva-therapie
• Natuurgeneeskunde
• Energetische therapie
• Therapeutische massage
• Rugwervel- en gewrichtstherapie*


Consulten Energetische Therapie en Natuurgeneeskunde zijn erkend door BvMT / VBAG / RBCZ en daardoor vrijgesteld van BTW. Behandelingen kunnen door deze erkenning (gedeeltelijk) worden vergoed door zorgverzekeraars. Informatie over de vergoedingen kun je opvragen bij je eigen zorgverzekering of via de website van de RBCZ. Meer informatie staat hieronder op deze webpagina.

 

Tarieven voor uitgebreide consulten op Jozien’s wijze*


Basistarief € 65,00 per uur

 

Verdiepende methoden (meerprijs per methode)

Trauma begeleiding & IEMT
+ € 20,-
Innerlijke reis & Spirituele ontwikkeling
+ € 20,-
 

Onderzoek en advies (meerprijs per onderzoek)

Leefstijl, voeding en intolerantie
+ € 20,-
Aanvullingen op tekorten, supplement advies
+ € 20,-
Advies voor herstel bevorderende middelen
+ € 20,-
Oogdiagnostiek met behandeladvies op 3 punten
+ € 35,-
 

Middelen voor emotionele ondersteuning

Bachremedies, inclusief flesje van 30 ml.

+ € 7,50

 

(*) In combinatie met Energetische therapie of Natuurgeneeskunde
Energetische behandelingen en natuurgeneeskunde zijn vrijgesteld van BTW.

Erkend door BvMT/VBAG/RBCZ. Energetische behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed door meerdere zorgverzekeraars. Bachremedies zijn uitgezonderd van vergoeding.


De behandelingen worden gegeven conform de richtlijnen van BvMT, VBAG, IEMT en RBCZ, zie behandelovereenkomst.

Algemene voorwaarden


 • Als de cliënt gebruik maakt van de diensten van de praktijk dan accepteert hij/zij automatisch de behandelovereenkomst en de algemenevoorwaarden.
 • De behandelovereenkomst maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden.
 • De cliënt ondergaat de behandeling op eigen risico en zal de therapeut niet aansprakelijk stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en /of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een behandeling.
 • De therapeut is niet aansprakelijk voor schade door eventuele annulering van het consult.
 • De therapeut kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor door de cliënt getrokken conclusies en ondernomen acties, na het volgen van de behandeling. De cliënt heeft hierbij zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.
 • De therapie is geen vervanging van de reguliere medische wetenschap. De therapie werkt preventief en aanvullend op de reguliere medische zorg. De therapeut zal bij ernstige klachten de cliënt altijd adviseren om een reguliere arts te raadplegen.


 

Downloads

Deze downloads zijn bedoeld als voorbeeld.

Het intakeformulier en de behandelovereenkomst ter voorbereiding van het eerste consult worden via beveiligde e-mail naar je toegestuurd. In verband met veiligheid mag je alleen documenten invullen en terugsturen die beveiligd zijn verstuurd.

Bij zorgverzekeringsinformatie staat uitgelegd hoe je gebruik kunt maken van de download van het coulanceverzoek.

Zorgverzekeringsinformatie

Met de opleiding volgens de PLATO-eisen voldoe ik aan de regelgeving voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraars. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden daarom een deel van de Energetische behandelingen die ik geef. Over het algemeen kan je bij je zorgverzekeraar één factuur per dag indienen. Het maximale bedrag is de dagvergoeding. De hoogte van de dagvergoeding is per verzekering verschillend, afhankelijk van het gekozen zorgpakket en de afspraken die in je eigen zorgpolis staan. Voor vragen over jouw vergoeding, kan je bij je zorgverzekeraar terecht.
Ga voor een overzicht van de verzekeraars die vergoeden naar de website van mijn beroepsvereniging: www.vbag.nl

https://vbag.nl/consument/zorgverzekeraars-en-vergoedingen/

Wanneer je behandeling niet vergoed wordt, kun je een coulanceverzoek indienen bij je zorgverzekeraar en vragen om toch in aanmerking te komen voor een vergoeding. Dit verzoek dien je zelf in. Om je op weg te helpen staat hier een voorbeeld van een coulanceverzoek. Dit kun je hier downloaden.

Soms vergoedt de werkgever (een deel van) de kosten. Informeer bij je zorgverzekeraar en/of werkgever naar de mogelijkheden.

Soms krijg ik de vraag of ik het bedrag van één behandeling kan splitsen en op twee facturen kan zetten met elk een verschillende datum. Dit is niet mogelijk omdat de dagvergoeding gekoppeld is aan de dag waarop de behandeling werkelijk is gegeven. Ik moet mij aan deze regel houden.


Kwaliteitsborging

Ik ben aangesloten bij BvMT (Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten), VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Deze organisaties zorgen voor mijn accreditatie, de toetsing op nascholing en het onpartijdig behandelen van klachten van patiënten in de gezondheidszorg. De benodigde AGB-codes voor de praktijk en de behandelaar worden afgedrukt op de factuur die je na het consult ontvangt.
Ik ben ingeschreven als ondernemer in het register van de Kamer van Koophandel Brabant onder het nummer KvK 17255558.


Klachten

Ben je niet tevreden over mijn zorgverlening, bespreek dit dan eerst met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiervoor ben ik via VBAG aangesloten volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg): klacht- en tuchtrecht via TCZ, klacht via Quasir en Geschillen via Stichting Zorggeschil.

Meer informatie over het indienen van klachten vind je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.

Link naar de pagina met de bijhorende documenten kan je hier vinden:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Privacyverklaring

De praktijkvoering van Praktijk voor Energetische Therapie voldoet aan de nieuwe Europese privacy wet die sinds mei 2018 van kracht is.

 • Ik heb als therapeut beroepsgeheim.
 • Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard in een afgesloten administratie systeem.
 • Deze website voldoet tevens aan de eisen op de wet op de privacy, omdat de internetsessie via een beveiligde verbinding verloopt. De beveiliging is herkenbaar aan https://www.pvet.nl en het slotje. Deze website gebruikt geen cookies en slaat geen persoonlijke informatie op over je bezoek.
 • Naleving van de wet op de privacy is onderdeel van de visitatie die de beroepsvereniging VBAG doet bij de aangesloten therapeuten.

 • Klik hier om de volledige privacyverklaring te downloaden

Beroepsverenigingen


VBAG:

BEROEPSVERENIGING EN PLATFORM VOOR INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG


Natuurlijke geneeswijzen, alternatieve geneeskunde, holistische geneeskunde, complementaire geneeskunde, het zijn verschillende benamingen voor geneesmethoden die zijn gebaseerd op een ‘natuurlijke’ aanpak van klachten, aandoeningen en ziekten.

Natuurgeneeswijzen waren er al in de oudheid. Wel is het zo dat de populariteit de laatste decennia enorm is toegenomen en dat er in die jaren veel mooie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Zo zijn er nieuwe therapieën, geavanceerde apparatuur en verfijnde middelen en remedies ontstaan. Met recht spreken we dan ook van een rijkdom aan geneeswijzen. De VBAG vertegenwoordigt deze, want het is een multidisciplinaire beroepsvereniging waar veel artsen en therapeuten bij zijn aangesloten. Multidisciplinair betekent: verschillende werkvormen.

https://vbag.nl/faq-consumenten/


 

BvMT:

Beroepsvereninging voor Malva Therapeuten

De Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT) is de landelijke vereniging voor gediplomeerde Malvatherapeuten en Aspirant-leden die op professionele wijze Malvatherapie toepassen en zich verbonden voelen door de daaraan ten grondslag liggende Malvafilosofie.

De bij de BvMT aangesloten Malvatherapeuten werken volgens een beroepscode en zijn gehouden aan de normen van het beroepsprofiel. De leden zijn werkzaam op het terrein van complementaire geneeswijzen. De Malvatherapeut, aangesloten bij de BvMT, werkt vanuit de missie en visie van de Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT).

De BvMT faciliteert een goede kwaliteit van de verleende zorg. De BvMT faciliteert de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) middels een eigen onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijke klachtencommissie.

www.bvmt.nl

 

The Association for IEMT Practitioners:

Integral Eye Movement Therapy (IEMT)


Een uitmuntende therapeutische interventietechniek

IEMT is een zich nog steeds ontwikkelende interventietechniek gericht op het therapeutisch snel en effectief ingrijpen bij steeds terugkerende ongewenste emoties, bij identiteitsbelevingen en gedrag. Het IEMT-proces richt zich onder meer op de vraag: "Hoe hebben we geleerd ons te voelen zoals we dat doen?" en maakt het mogelijk om een gewenste verandering in ons emotionele leven te creëren.

Het werken met IEMT stelt de cliënt in staat los te komen van vroegere negatieve ervaringen, en meer in het NU te leven. IEMT-practitioners melden veelvuldig dat IEMT de gewenste verandering voor cliënten heeft teweeggebracht waar voorgaande therapieën onvoldoende resultaat boekten.

Voor meer informatie klik hier: Integral Eye Movement Therapy